Algemene voorwaarden

 

Contents

ALGEMENE (BEZORG)VOORWAARDEN.. 2

PRIVACY POLICY. 5

INFORMATIE OVER COOKIES OP WWW.DOMINOS.NL. 13

 

 

 

 

ALGEMENE (BEZORG)VOORWAARDEN


 

Algemene (Bezorg)voorwaarden

Domino’s Pizza Netherlands B.V.

 

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op onze website of in onze applicaties accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Domino’s Pizza Netherlands B.V. welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Domino’s Pizza Netherlands B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer. Domino’s Pizza Netherlands B.V. en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Domino’s. Referenties naar 'onze website' omvatten (in voorkomende gevallen): https://www.dominos.nl/, https://www.thebigone.pizza of enige andere website, dienst (inclusief webdiensten), software, applicaties of media waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op onze website zijn inclusief de kosten voor bezorging. Specials worden alleen bezorgd in combinatie met een pizza naar keuze.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.dominos.nl.

2.3 Bij afhaal wordt een korting op de pizzaprijs verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.

2.4 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten. Voor een Half!Half! of Pizza Chef pizza's kan een meerprijs worden berekend.

2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2a. The Big One

The Big One (Domino's grootste pizza) is beschikbaar in deelnemende winkels en kan via onze website https://www.thebigone.pizza worden besteld. Om na te gaan of u The Big One kunt bestellen, en waar u deze bestelling kunt ophalen, kunt u via voorgenoemde website de online postcode checker raadplegen.

U kunt slechts één Big One per bestelling reserveren bij een deelnemende Domino's winkel en per deelnemende winkel zijn slechts twee Big One pizza's per dag te bestellen – wees er dus snel bij! In afwijking op artikel 2.2 van deze voorwaarden dient een bestelling voor The Big One minimaal 2 uur van tevoren te worden geplaatst[1] . Vanwege de grootte kan The Big One niet worden bezorgd, maar alleen worden opgehaald in de winkel.

The Big One dient vooraf bij reservering te worden betaald via de aangeboden betaalwijzen op de website. Acties en kortingen, zoals afhaalkorting of andere promotionele acties zijn niet van toepassing op The Big One, tenzij dit expliciet aangegeven is bij de desbetreffende actie en/of korting.

De samenstelling of receptuur van The Big One kan niet worden aangepast of gepersonaliseerd.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze website. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) onze website en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Domino’s Pizza Netherlands B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.dominos.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Domino’s Pizza Netherlands B.V., aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Domino’s Pizza Netherlands B.V. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

 

PRIVACY POLICY


Overzicht van de manier waarop we uw gegevens gebruiken

 • Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, Domino’s Pizza Netherlands B.V., (ook aangeduid als "Domino's " of "ons") persoonsgegevens van de klanten verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.
 • Domino’s, die de websites, mobiele applicaties en activiteiten op de sociale media (“online diensten”) beheert, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie.
 • Domino’s verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze online diensten gebruikt, als u per telefoon of in een winkel van Domino's (let op: sommige winkels kunnen van onze zelfstandige franchisenemers zijn) een bestelling plaatst, of als u op een andere manier met ons communiceert.
 • Domino's gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk:
  • om uw bestellingen te verwerken;
  • voor het verstrekken van online diensten waaronder klantaccounts;
  • voor het beheer van klantenrelaties: vragen beantwoorden, vorderingen verwerken, feedback verzamelen, informatie verzamelen over nieuwe producten, aanbiedingen en diensten en het communiceren van aanbiedingen en acties;
  • om gepersonaliseerde advertenties aan te reiken; en
  • om analyses uit te voeren.
 • Persoonsgegevens worden gedeeld met (i) ons moederbedrijf en de bedrijvengroep van Domino's, (ii) onze zelfstandige franchisenemers en onze eigen winkels die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestellingen en (iii) onze dienstverleners.
 • Persoonsgegevens kunnen onder andere worden doorgegeven naar Australië waar het hoofdkantoor van ons moederbedrijf is gevestigd.
 • Indien wij uw toestemming nodig hebben, bijvoorbeeld bij het plaatsen van cookies of vergelijkbare technologieën, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
 • In deze Privacyverklaring wordt meer informatie gegeven over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van de door Domino's uitgevoerde verwerking. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen in "Welke rechten heb ik?".

Wat behandelt deze verklaring niet?

Veel van onze winkels worden door franchisenemers geëxploiteerd. Deze franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers en daarom ook zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring geldt niet voor onze franchisenemers aangezien elke franchisenemer zelf verantwoordelijk is voor de naleving van privacywetgeving. Voor meer informatie over hun privacy- en gegevensbeschermingspraktijken, waaronder ten aanzien van persoonsgegevens die per telefoon en/of in de winkel zijn verstrekt, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de betreffende franchisenemer, welke wordt getoond in de winkel.

Hoe verzamelt Domino’s uw gegevens?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we van of over u verzamelen via de volgende methoden:

 • Online omgeving. Op de consument gerichte websites en applicaties van Domino's, waaronder mini-websites die we beheren op sociale netwerken van derden zoals Facebook.
 • E-mail, sms-berichten en andere elektronische communicatie.
 • Social media activiteiten.
 • Bezorgdiensten. We ontvangen de gegevens over uw bestelling via bezorgdiensten en platformen zoals Thuisbezorgd.

Opgelet: persoonsgegevens, die we via één methode verzamelen (bijv. via een website van Domino's), combineren we met persoonsgegevens die we via een andere methode verzamelen (bijv communicatie met Domino's).

De meeste persoonsgegevens verstrekt u ons vrijwillig. In sommige gevallen echter is het verstrekken van dergelijke gegevens nodig voor het leveren van diensten. Dat betekent dat we bepaalde diensten niet kunnen leveren zonder deze gegevens. Bijvoorbeeld, het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de verwerking en de levering van uw bestelling. Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we uw bestelling niet afronden of onze producten afleveren op uw adres. We informeren u wanneer het verstrekken van persoonsgegevens is vereist. Alle andere informatieverstrekking is optioneel.

Welke informatie verzamelen wij?

 

Persoonsgegevens:

Gegevens over uw transacties:

·         uw voor- en achternaam;

·         bijzonderheden over uw bestelling, waaronder facturatie- en besteladressen;

·         uw leeftijd/geboortedatum;

·         uw betalingsmethoden, betalingsgegevens, waaronder kaartgegevens wanneer u ervoor kiest online te betalen;

·         uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer;

·         gekochte producten en diensten, prijzen;

·         informatie over de rekening die u gebruikt voor toegang tot onze online diensten, het kopen of gebruiken van onze producten en diensten (gebruikersnaam, wachtwoord en soortgelijke gegevens);

·         uw marketingvoorkeuren, waaronder alle toestemming die u ons hebt gegeven (indien gevraagd);

·         informatie over uw profiel (populaire producten en diensten, tijdstippen waarop u ons bezoekt enz.);

·         informatie betreffende de browser of het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website/applicaties, waaronder uw IP-adres.

·         andere persoonsgegevens die u met uw instemming aan ons doorgeeft wanneer u met ons communiceert.

 

 

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de rechtsgrondslag voor dit gebruik?

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het nakomen van een contract, of om maatregelen te nemen in verband met een contract: dit is relevant als u een account aanmaakt, een bestelling plaatst of meedoet aan een door ons georganiseerde prijsvraag. Dit omvat:
  • de verwerking van uw bestelling en het zorgen voor de levering/uitgifte van onze producten, en het tonen van de status van uw bestelling via schermen in de winkel en/of SMS berichten. het beheer van uw account op onze platformen (websites en applicaties),
  • het aannemen van betalingen,
  • communicatie met u.
 • Zoals vereist door Domino's om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:
  • we gebruiken uw informatie voor de levering van door u aangevraagde producten en diensten en reageren op eventuele opmerkingen die u ons toestuurt,
  • we controleren het gebruik van onze websites/applicaties en online diensten en gebruiken uw informatie om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites/applicaties, zowel on- als offline, te controleren, verbeteren en te beschermen,
  • we gebruiken informatie die u verstrekt voor het personaliseren van onze websites/applicaties, producten en diensten voor u,
  • wanneer u een creditkaart of betaalpas gebruikt ter betaling, gebruiken we ook derden voor de controle van de geldigheid van de bankgegevens, het rekeningnummer en kaartnummer teneinde fraude te voorkomen (zie doorgeven van gegevens hieronder),
  • we controleren accounts voor het voorkomen, onderzoeken en/of melden van fraude, misleiding, beveiligingsincidenten of overtredingen/misdrijven, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving,
  • we gebruiken informatie die u verstrekt voor het onderzoeken van klachten die we van u of anderen hebben ontvangen over onze websites/applicaties of onze producten en diensten,
  • we gebruiken gegevens zo nodig in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden; en
  • we kunnen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, testen en enquêtes.
 • Waar u ons toestemming voor geeft:
  • om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met onze Cookieverklaring en de informatie die u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt,
  • in andere gevallen waarbij we u om toestemming vragen, gebruiken we de gegevens voor het doel dat we op dat moment toelichten.
 • Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:
  • om te reageren op verzoeken van overheden of handhavingsinstanties in het kader van een onderzoek,
  • in het kader van verzoeken tot toegang van betrokkenen zoals voorzien door toepasselijke wetgeving.

Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

Waar we afhankelijk zijn van uw toestemming, kunt u die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische grondslagen kunnen hebben om uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij u direct marketing sturen zonder uw toestemming, in gevallen waarin onze gerechtvaardigde belangen prevaleren.

U hebt het recht u op elk moment af te melden van direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen (als dit een elektronisch bericht is), of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens, of rechtstreeks via: (HTTPS://WWW.DOMINOS.NL/VRAGEN-EN-FEEDBACK).

Met wie we deze gegevens delen, waar en wanneer?

We delen uw persoonsgegevens met ons moederbedrijf en de bedrijvengroep van Domino's. U vindt hieronder een lijst van de bedrijvengroep van Domino’s en hun contactgegevens:

DOMINO’S PIZZA NETHERLANDS B.V. - Franklinweg 33, 4200 AC Gorinchem, Nederland

DOMINO’S PIZZA BELGIUM B.V.B.A -Uitbreidingsstraat 512, 2600 België

HVM PIZZA S.P.R.L.– 4 Rue Olympe de Gouges – 92230 GENNEVILLIERS, Frankrijk

DOMINO’S PIZZA ENTREPRISES LTD- Level 5, KSD1, 485 Kingsford Smith Drive, Hamilton QLD 4007, Australië

DOMINO’S PIZZA DEUTSCHLAND GmbH - Am Sandtorkai 75-77 - D-20457 Hamburg, Duitsland

DOMINO’S PIZZA FRANCE S.P.R.L. - 4 Rue Olympe de Gouges – 92230 GENNEVILLIERS, Frankrijk

We delen uw persoonsgegevens met franchisenemers van Domino's, die zelfstandige opdrachtnemers zijn, voor de hierboven omschreven doeleinden, bijvoorbeeld voor de verwerking van uw bestelling, de verbetering van onze producten en direct marketing.

Persoonsgegevens worden ook gedeeld met onze dienstverleners, die ze namens Domino's verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. We gebruiken derde leveranciers in het bijzonder voor het aanbieden van onze websites,en applicaties (bijv. Azur/Amazon), uitvoeren van onderhoud, betalingsdiensten (bijv. Adyen), animaties, direct marketing en analysediensten (bijv. Google Analytics, Selligent, CM Telecom). We delen uw gegevens met online bezorgdiensten (bijv. Thuisbezorgd) teneinde de via hun platform geplaatste bestellingen af te handelen.

Persoonsgegevens worden gedeeld met overheidsinstellingen en/of handhavingsinstanties indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is of vereist is in verband met de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval dat ons bedrijf wordt verkocht aan of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers en de gegevens worden gedeeld met de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

Informatie wordt doorgegeven naar landen buiten de EER zoals Australië en de VS. Wanneer dergelijke informatie wordt doorgegeven naar buiten de EER en dat land niet beschikt over een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, worden gegevens op gepaste wijze beschermd door gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen, een EU-US Privacy-Shield-certificaat bf de Bindende bedrijfsvoorschriften voor verwerkers van een dienstverlener. Als u meer wilt weten over het betreffende mechanisme, kunt u een verzoek doen via de onderstaande gegevens.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Accountgegevens verwerken we zolang u een actieve gebruiker van onze websites bent en gedurende 3 jaar daarna.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (zodat wij uw verzoek kunnen implementeren). We maken ook voor onbepaalde tijd aantekening van het feit dat u ons hebt gevraagd u geen direct marketing te sturen of uw gegevens te verwerken zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken in verband met het uitvoeren van een contract of voor een prijsvraag, bewaren we de gegevens gedurende 3 jaar na uw laatste interactie met ons.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om ons om een ​​kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens door te geven (over te dragen) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Ook kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractueel of wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, als deze de rechten van een derde zou schenden (met inbegrip van onze rechten), of als u ons vraagt ​​om informatie te verwijderen waarvan wij wettelijk verplicht zijn of waarbij wij dwingende gerechtvaardigde belangen hebben om deze te bewaren. Relevante ontheffingen zijn opgenomen in zowel de AVG als in de Franse, Nederlandse, Belgische en Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. We houden u op de hoogte van relevante ontheffingen waar wij ons op baseren bij het reageren op verzoeken die u indient.

Voor de uitoefening van deze rechten, of om andere informatie te verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen – of met onze functionaris voor gegevensbescherming – met de onderstaande gegevens. Als u onopgeloste kwesties hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsinstantie van de EU waar u woont, werkt of waar u denkt dat een schending heeft plaatsgevonden.

Hoe neem ik contact op met u?

Als u meer wilt weten over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken of als u bezorgd bent over hoe we uw gegevens verwerken, of als u zich wilt afmelden voor direct marketing, kunt u:

 • e-mailen naar: privacy@dominos.nl
 • of schrijven naar: DOMINO’S PIZZA NETHERLANDS B.V., Franklinweg 33, 4207 HX Gorinchem.

Alvorens we u informatie kunnen verschaffen of mogelijke fouten corrigeren, kunnen we u vragen om uw identiteit te bevestigen en/of ons extra informatie te verstrekken zodat wij kunnen voldoen aan uw verzoek.

Informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Voor meer informatie over de cookies en soortgelijke technologieën die we gebruiken, verwijzen we u naar HTTPS://WWW.DOMINOS.NL/OVER-DOMINOS/COOKIES.

Update van de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. In sommige gevallen kunnen we u ook actief informeren over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

 

INFORMATIE OVER COOKIES OP WWW.DOMINOS.NL


 

 

Wij gebruiken cookies voor social media functionaliteiten, analytics, gepersonaliseerde content en advertenties (ook op sites van derden). Door te klikken op 'Accepteer' of door te gaan met het surfen op onze website en door te klikken, gaat u akkoord met dergelijk gebruik en het delen van uw gegevens met onze partners. U kunt meer informatie krijgen over ons gebruik van cookies, onze partners en uw toestemming intrekken via de Cookie instellingen.

 

Deze cookieverklaring beschrijft hoe Domino's Netherlands B.V. gebruik maakt van cookies (of soortgelijke technologieën).

De term 'cookies' wordt vaak gebruikt als verzamelnaam voor verschillende soorten technieken, zoals HTML-cookies, Flash-cookies, scripts, webbeacons of pixeltags. Bij elk van deze technieken wordt door een webserver een klein (tekst)bestandje op een randapparaat geplaatst, dat bij verder gebruik kan worden uitgelezen. Voor het gemak worden deze technieken hierna gezamenlijk aangeduid als "cookies". Cookies worden onder meer gebruikt om de website te beveiligen, instellingen op te slaan, in te loggen op de website, te analyseren hoe de website wordt gebruikt en de inhoud van de website aan te passen aan de gebruiker.

Welke soorten cookies gebruiken we? 

We gebruiken de volgende categorieën cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen de website te bezoeken en gebruik te maken van de functies ervan, zoals toegang tot beveiligde gedeelten van de website of gedeelten met betaalde inhoud. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten, zoals ingelogd blijven en winkelmandjes, niet worden geleverd. Omdat dergelijke cookies essentieel zijn voor het gebruik van een site, kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld zonder uw gebruik van de website ernstig te beïnvloeden.

Analytic Cookies

Wij gebruiken analytics cookies zoals Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze site aankomen, op onze site browsen of gebruiken en om gebieden te markeren waar wij onze website kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes.

Performance Cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze website wordt gebruikt en stellen ons in staat de functionaliteiten en prestaties te verbeteren. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, tonen nooit persoonlijke gegevens op basis waarvan uw individuele identiteit kan worden vastgesteld.

Functionaliteit Cookies

Deze functionele cookies onthouden uw inloggegevens en voorkeuren om u de moeite te besparen om uw gebruikersnaam in te voeren wanneer u de site bezoekt en uw taalvoorkeuren op te vragen. Deze worden gebruikt om u een ervaring te geven die beter aansluit bij uw selecties en om de bezoeken meer op maat en aangenamer te maken.

Advertentie & Social Media cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De cookies worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden. Ze onthouden de websites die je bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. We maken bijvoorbeeld gebruik van externe bedrijven om u te voorzien van meer gepersonaliseerde advertenties bij een bezoek aan andere websites.

Daarnaast kunnen social media-platforms zoals Facebook en Twitter cookies gebruiken om te zien of u bent ingelogd en in staat bent om content te "liken" of door te sturen naar uw vrienden. Afhankelijk van uw instellingen, kunnen deze derden uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals reclame. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan de privacyverklaring van deze externe partijen.

Overzicht van cookies

Hieronder vindt u een lijst van cookies die door Domino's en door derden zijn geplaatst. Deze overzichten zijn een momentopname en vanwege het niet-statische karakter van internet en de betrokken derden is het mogelijk dat niet alle huidige cookies en/of sites direct in dit overzicht te vinden zijn of dat bepaalde cookies zijn gewijzigd of verlopen. Domino's streeft ernaar om deze lijst zo actueel mogelijk te houden en helpt u graag verder. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Strikt Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen de website te bezoeken en gebruik te maken van de functies ervan, zoals toegang tot beveiligde gedeelten van de website of gedeelten met betaalde inhoud. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten, zoals ingelogd blijven en winkelmandjes, niet worden geleverd. Omdat dergelijke cookies essentieel zijn voor het gebruik van een site, kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld zonder uw gebruik van de website ernstig te beïnvloeden.

Gebruikte cookies

·         LastPageUrl

·         PrefilledOrder

·         AllowCookies

·         Language

·         OptanonConsent

·         OptanonAlertBoxClosed

·         ASP.NET_SessionId

·         ARRAffinity

·         ServiceMethod

·         preferredStore

·         SERVERID

·         StoreNo

·         ErrorMessages

·         RequestVerificationToken

 

Analytic Cookies

Wij gebruiken analytics cookies zoals Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze site aankomen, op onze site browsen of gebruiken en om gebieden te markeren waar wij onze website kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes.

Catégories

Cookies

google.com/analytics

 • _gat_UA-44703671-1
 • _ga
 • _gid
 • _gat_UA-44703671-5

Performance Cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze website wordt gebruikt en stellen ons in staat de functionaliteiten en prestaties te verbeteren. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, tonen nooit persoonlijke gegevens op basis waarvan uw individuele identiteit kan worden vastgesteld.

Catégories

Cookies

hotjar.com

 • _hjIncludedInSample

vwo.com

 • _vwo_ds
 • _vwo_uuid_v2
 • _vis_opt_s
 • _vwo_uuid
 • _vis_opt_test_cookie
 • _vis_opt_exp_319_exclude
 • _vis_opt_exp_292_exclude
 • _vis_opt_exp_n_combi
 • ^_vis_opt_exp_n_goal_n
 • _vwo_sn

azure.microsoft.com

 • ai_session
 • ai_user

nr-data.net

 • JSESSIONID

Functionaliteit cookies

Deze cookies zijn bedoeld om extra functionaliteit en betere personalisering, zoals video’s en live chat, aan te kunnen bieden. Ze worden door ons ingesteld óf door een externe aanbieder wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat zullen enkele of meerdere van deze functies wellicht niet juist functioneren.

Gebruikte cookies

 • cto_tld_test
 • cto_lwid
 • ErrorMessages

 

Catégories

Cookies

fos-nl.dominos.cloud

·         ARRAffinity

dpnl.slgnt.eu

·         SERVERID

 

Advertentie & Social Media Cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De cookies worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden. Ze onthouden de websites die je bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. We maken bijvoorbeeld gebruik van externe bedrijven om u te voorzien van meer gepersonaliseerde advertenties bij een bezoek aan andere websites. Daarnaast kunnen social media-platforms zoals Facebook en Twitter cookies gebruiken om te zien of u bent ingelogd en in staat bent om content te "liken" of door te sturen naar uw vrienden. Afhankelijk van uw instellingen, kunnen deze derden uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals reclame. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan de privacyverklaring van deze externe partijen.

Gebruikte cookies

 • TiPMix

Catégories

Cookies

casalemedia.com

 • CMPRO
 • CMID
 • CMDD
 • CMST
 • CMPS
 • CMSC

youtube.com

 • SID
 • HSID
 • demographics
 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • PREF
 • APISID
 • SSID
 • LOGIN_INFO
 • YSC
 • SAPISID
 • GPS

facebook.com

 • datr
 • fr
 • lu

twitter.com

 • auth_token
 • twll
 • secure_session
 • guest_id
 • __utma
 • remember_checked
 • remember_checked_on

google.com

 • APISID
 • SSID
 • PREF
 • SID
 • SAPISID
 • HSID

syndication.twitter.com

 • Lang

openx.net

 • I

doubleclick.net

 • Id

criteo.com

 • criteo_write_test
 • uid
 • eid

Intrekking van de toestemming

U kunt uw toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die niet strikt noodzakelijk zijn intrekken met behulp van onze tool voor toestemmingsbeheer, welke u kunt vinden [link to Cookie-settings: hier]. 

Cookies verwijderen

Huidige versies van webbrowsers bieden verbeterde gebruikerscontroles met betrekking tot de plaatsing en duur van cookies. Zoek naar "cookies" onder het "Help-menu" van uw webbrowser voor meer informatie over de functies van uw cookie-instellingen. U kunt cookies in- of uitschakelen door de instellingen van uw browser aan te passen.

Ook kunt u erachter komen hoe u dit kunt doen en meer informatie over cookies vinden op WWW.ALLABOUTCOOKIES.ORG. Als u er echter voor kiest om cookies uit te schakelen in uw browser, is het mogelijk dat u bepaalde functionaliteiten op onze websites niet meer werken of dat u bepaalde delen ervan niet correct kunt benaderen. Als u meer informatie wilt over advertenties op basis van interesse, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor deze cookies, gaat u naar HTTP://YOURONLINECHOICES.EU/.

Vragen

Als u vragen heeft met betrekking tot deze verklaring, neem dan contact met ons op:

Hoofdkantoor Domino’s Pizza Nederland

PO Box 112 4200 AC Gorinchem

Tel: 0183 696 300

Wijzigingen

Domino's kunnen deze kennisgeving van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. Deze kennisgeving is van kracht vanaf [datum].

 1. ONETRUST COOKIE CATEGORIES

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen de website te bezoeken en gebruik te maken van de functies ervan, zoals toegang tot beveiligde gedeelten van de website of gedeelten met betaalde inhoud. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten, zoals ingelogd blijven en winkelmandjes, niet worden geleverd. Omdat dergelijke cookies essentieel zijn voor het gebruik van een site, kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld zonder uw gebruik van de website ernstig te beïnvloeden.

Analytic Cookies

Wij gebruiken analytics cookies zoals Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe klanten op onze site aankomen, op onze site browsen of gebruiken en om gebieden te markeren waar wij onze website kunnen verbeteren, zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes.

Performance Cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe onze website wordt gebruikt en stellen ons in staat de functionaliteiten en prestaties te verbeteren. De gegevens die door deze cookies worden opgeslagen, tonen nooit persoonlijke gegevens op basis waarvan uw individuele identiteit kan worden vastgesteld.

Functionaliteit Cookies

Deze functionele cookies onthouden uw inloggegevens en voorkeuren om u de moeite te besparen om uw gebruikersnaam in te voeren wanneer u de site bezoekt en uw taalvoorkeuren op te vragen. Deze worden gebruikt om u een ervaring te geven die beter aansluit bij uw selecties en om de bezoeken meer op maat en aangenamer te maken.

Advertentie & Social Media cookies

Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De cookies worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden. Ze onthouden de websites die je bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. We maken bijvoorbeeld gebruik van externe bedrijven om u te voorzien van meer gepersonaliseerde advertenties bij een bezoek aan andere websites.

Daarnaast kunnen social media-platforms zoals Facebook en Twitter cookies gebruiken om te zien of u bent ingelogd en in staat bent om content te "liken" of door te sturen naar uw vrienden. Afhankelijk van uw instellingen, kunnen deze derden uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals reclame. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan de privacyverklaring van deze externe partijen.